Lærere/pædagoger/pædagogmedhjælpere til Firkløverskolen afd. Elkjær

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere til vikariater i specialafdelingen på Firkløverskolen, afdeling Elkjær
 Om jobbet
Stillingerne er lærere, pædagog- og pædagogmedhjælperstillinger - i vikariater indtil sommerferien.
Til lærer, pædagog og pædagogmedhjælperstillingerne har vi behov for medarbejdere, gerne med erfaringer inden for det specialpædagogiske felt inden for børne- og ungeområdet, og gerne med kendskab til generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD og Autisme.
 Vi forventer af jer

 • Gerne læreruddannelse, pædagoguddannelse og gerne med special pædagogik/erfaringer indenfor det pædagogiske felt.
 • Pædagogfaglige kompetencer i forhold til undervisningen samt klasserumsledelse.
 • En anerkendende og værdsættende tilgang til elever, forældre og kolleger.
 • Stor lyst til at arbejde med børn inden for specialområdet.
 • Engagement og ønske om at indgå i et forpligtende samarbejde med dine kommende kolleger.
 • En udviklingsorienteret tilgang til egen praksis.
 • At I tilgodeser børn og unges forskellige behov.
 • At I er glade og har humoristisk sans.
 Om os
Firkløverskolen har et specialpædagogisk tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt for elever med autisme og/eller ADHD. Vi har ca. 71 elever i tilbuddet. Eleverne er opdelt på aldersintegrerede hold hhv. 0.-3. årgang, 4.-6. årgang og 7.-9. årgang.

Det er et tilbud, hvor vi fokuserer på at danne en god ramme om elevernes hele dagligdag i skolen. Der er fokus på at give både elevgruppen og den enkelte elev, hvad der særligt er brug for. Dette gælder både den personlige udvikling, dét at fungere i et socialt fællesskab og den faglige læring.

Vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle elever får optimale muligheder for at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og få gode forudsætninger til livet. Vi skaber rammerne for, at vores elever kan indgå i de fællesskaber, de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og udfordringer. Alle elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd.

På afdeling Elkjær er der er et tæt samarbejde mellem specialafdelingen og almen. Der er pt. 45 børn, der har et specialtilbud og 47 børn, der har et alment skoletilbud.
Alle indskolingsbørn er samlet i den ene ende af huset og mellemtrinnet i den anden. I midten har vi vores SFO, der er fælles for alle børn. Ovenstående er en vigtig del af arbejdet med børnefællesskaber samt herigennem udvikle deltagelsesmulighederne for alle børn.

I vil komme til at indgå i et team, der har det fulde ansvar for opgaven med elevgruppen. Teamet består af erfarne og dygtige lærere og pædagoger.
Teamet har behov for at supplere sig med dygtige kollegaer med stor interesse for og indsigt i det specialpædagogiske arbejde.
I vil blive tilknyttet et af teamene, der varetager elevgruppen med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og/eller ADHD og for aldersgruppen 0. - 6. årgang

I specialklasserækken er vi optaget af i fællesskab at udvikle vores tilbud, hvor der er særlig fokus på relationer, struktur og mentalisering. Vi arbejder aktivt med Vejle Kommunes "Strategi for udviklende Fællesskaber".

Vi ser frem til at byde jer velkommen i elevgruppen og kollegafællesskabet i specialklasserækken samt på hele Firkløverskolen.
 Vi tilbyder jer
Firkløverskolen er en folkeskole med ca. 674 elever fra 0.-9. klasse/årgang. Skolen består af fire afdelinger Elkjær, Givskud, Ikær og Søndermarken.
Søndermarken har 7.-9. årgang, her samles eleverne fra Elkjær, Givskud og Ikær.
På Elkjær og Søndermarken er der specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.
 En spændende skole, hvor I tilknyttes specialklasserækken på afdeling Elkjær, der har et stærkt pædagogisk fællesskab med skolens andre afdelinger
 • Skønne elever.
 • Fokus på teamarbejde og kvalitet i undervisningen.
 • Dygtige og engagerede kolleger.
 • Jeres egen arbejdsplads i et behageligt kontormiljø sammen med jeres kolleger, samt gode mødefaciliteter.
 • En positiv og interesseret forældrekreds.
 • En skole, hvor medarbejdernes trivsel og arbejde bliver værdsat.
 Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Der er tale om vikariater på 30 - 37 timer ugentligt og med tiltrædelse hurtigst muligt og indtil sommerferien.
 Ansøgningsfrist
Vi holder samtaler og ansætter løbende og har sidste frist for ansøgning den 1. april 2024. 
 Har du lyst til at vide mere?
Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Karina Plauborg Hasselstrøm på tlf. 2131 0780. I kan læse mere om os på skolens hjemmeside. www.Firkloeverskolengive@aula.dk
 Attester
Vi indhenter børneattest og offentlig straffeattest.
Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=822f644c)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Vejle Kommune, Torvegade, 7323 Give

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001226

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet