Nyheder fra Give

14 °
Mange skyer
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Give og omegn

Job tilbydes:
Pædagog til specialafdelingen på Firkløverskolen afdeling Elkjær
Om jobbetTil denne stilling har vi behov for en medarbejder, gerne med erfaring inden for det specialpædagogiske felt inden for børne- og ungeområdet, og gerne med kendskab til generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD og Autisme. Om osFirkløverskolen er en folkeskole med ca. 670 elever fordelt på et alment tilbud og et specialtilbud placeret på 4 afdelinger: Elkjær, Givskud og Ikær, hvor eleverne går i 0.- 6. klasse med tilhørende SFO.Søndermarken, hvor vi samler eleverne i 7. – 9. klasse.Specialafdelingen er placeret på Elkjær og SøndermarkenPå Firkløverskolen danner vi en god ramme om børnenes hele dagligdag. Vi tror på, at alle børn og unge kan lære, og at de udvikler sig i fællesskab med andre. Børn og unge gør grundlæggende det bedste, de kan, og børn og unge deltager i læringsfællesskaber, hvis de kan. Vi har fokus på børnenes potentialer og ressourcer. Vi er optagede af mangfoldige og stærke fællesskaber, hvor vi tager udgangspunkt i, at forskellighed er en styrke.Firkløverskolen har et specialpædagogisk tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt for elever med autisme og/eller ADHD. Vi har ca. 71 elever i tilbuddet. Eleverne er opdelt på aldersintegrerede hold hhv. 0.-3. årgang, 4.-6. årgang og 7.-9. årgang.Det er et tilbud, hvor vi fokuserer på at danne en god ramme om elevernes hele dagligdag i skolen. Der er fokus på at give både elevgruppen og den enkelte elev, hvad der særligt er brug for. Dette gælder både den personlige udvikling, dét at fungere i et socialt fællesskab og den faglige læring.Vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle elever får optimale muligheder for at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og få gode forudsætninger til livet. Vi skaber rammerne for, at vores elever kan indgå i de fællesskaber, de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og udfordringer. Alle elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd.Du vil komme til at indgå i et team, der har det fulde ansvar for opgaven med elevgruppen. Teamet består af erfarne og dygtige lærere og pædagoger.Teamet har behov for at supplere sig med dygtige kollegaer med stor interesse for og indsigt i det specialpædagogiske arbejde.I vil blive tilknyttet et af teamene, der varetager elevgruppen med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og/eller ADHD og for aldersgruppen 0. - 6. årgangI specialklasserækken er vi optaget af i fællesskab at udvikle vores tilbud, hvor der er særlig fokus på relationer, struktur og mentalisering. Vi arbejder aktivt med Vejle Kommunes "Strategi for udviklende Fællesskaber".Vi ser frem til at byde dig velkommen i elevgruppen og kollegafællesskabet i specialklasserækken samt på hele Firkløverskolen. Vi forventer af digGerne pædagoguddannelse, og gerne med special pædagogik/erfaringer indenfor det pædagogiske felt.Kompetencer i forhold til specialområdet.En anerkendende og værdsættende tilgang til elever, forældre og kolleger.Stor lyst til at arbejde med børn inden for specialområdet.Engagement og ønske om at indgå i et forpligtende samarbejde med dine kommende kolleger.En udviklingsorienteret tilgang til egen praksis.At du tilgodeser børn og unges forskellige behov.At du er glade og har humoristisk sans. Vi tilbyder digEn spændende skole, hvor du tilknyttes specialklasserækken på afdeling Elkjær, der har et stærkt pædagogisk fællesskab med skolens andre afdelinger. Skønne elever.Fokus på teamarbejde og kvalitet i undervisningen.Dygtige og engagerede kolleger.Jeres egen arbejdsplads i et behageligt kontormiljø sammen med jeres kolleger, samt gode mødefaciliteter.En positiv og interesseret forældrekreds.En skole, hvor medarbejdernes trivsel og arbejde bliver værdsat. AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. august 2024. AnsøgningsfristSend din ansøgning så vi har den senest søndag den 9. juni 2024. Vi holder samtaler den 12. juni 2024. Har du lyst til at vide mere?Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Karina Plauborg Hasselstrøm på tlf. 2131 0780. I kan læse mere om os på skolens hjemmeside. www.Firkloeverskolengive@aula.dk AttesterVi indhenter børneattest og offentlig straffeattest. Send din ansøgningSend din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=03520ef0)
Vejle Kommune
Indrykket 29. maj på JobNet
Job tilbydes:
Pædagog til Stjerneskuddet
Brøøøøl en dyrepasser søger vi ikke, selvom vi i det daglige kan høre løverne og andre dyr, men derimod en faglig velfunderet pædagog, der er stærk i samarbejdet med kollegaer, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Om jobbetHos os bliver du en del af en hverdag, hvor kerneopgaven altid står forrest. Dine kompetencer og pædagogiske didaktiske overvejelser sættes i spil når børnenes initiativer og spor gribes, når dagen ikke blev som planlagt og du stadig skal omsætte pædagogiske tanker, refleksioner og viden til daglig praksis. Du får følgeskab af dine kollegaer som du kan sparre med og læne dig op ad både når der er udfordringer, men også når tingene lykkes. Det er vigtigt, at du er et empatisk og nærværende menneske, der kan guide, mentalisere og besidder et mindset, der giver børnene de bedste rammer for læring, udvikling og dannelse. Om osVi er en aldersintegreret institutionen beliggende som en smørklat mellem skolen og Givskud Zoo som vi arbejder godt sammen med. Vi har pt. 48 børn fordelt på en stor vuggestuegruppe, en mellem gruppe med 2-3-årige samt en børnehavegruppe.Vi arbejder tæt sammen i institutionen, og som ansat vil man få rig mulighed for at komme til at arbejde med forskellige aldersgrupper idet vi kontinuerligt arbejder med at tilpasse og danne grupper med udgangspunkt i børnenes behov og udvikling. Vi tilbyder digEn arbejdsplads med barnet i centrumEn organisation med fokus på faglighed og personlig udviklingEn engageret og aktiv forældrebestyrelseKollegaer der vil hinanden fagligt som socialt, og kender vigtigheden af at være medskaber af et godt arbejdsmiljøEn ledelse som værdsætter åbenhed, dialog og gode initiativer AnsættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for NY lønTiltrædelse 1. august eller snarest muligt. Timetallet er på 34-37 timer, skriv gerne det ønskede timetal i ansøgningen.Du skal kunne se dig selv arbejde i hele institutionen, dvs. både i vuggestue eller børnehave. Arbejdstiden ligger primært indenfor åbningstiden 6.30-16.45 (fredag til 16.00) Men du vil skulle forvente aftenmøder løbende hen over året. Ansøgningsfrist16. juni 2024Samtalerne forventes afholdt 19. juni 2024 Har du lyst til at vide mere?Kontakt leder Karina Lykke 76 81 98 60, mail: kaols@vejle.dk AttesterVi indhenter børneattest og offentlig straffeattest med samtykke.Send din ansøgningSend din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=5b019e69)
Vejle Kommune
Indrykket 29. maj på JobNet
Job tilbydes:
Pædagogmedhjælper til Søndermarkens Børnehus i Give
Vi har 3 ledige stillinger i vores forskellige afdelinger. Vuggestue, børnehave og i vores minigruppe hvor vi har børnehavebørn som har brug for ekstra hjælp. Om jobbetStillingen i vuggestuegruppen er på 37 timer, du vil blive del af et vuggestueteam på 24-28 børn og 7 voksne.Stillingen i børnehaven er på 37 timer, hos de kommende skolebørn 5 årige.Stillingen i minigruppen er på 35 timer. I minigruppen er der 10 børn i alderen 3-6 år børnene er visiteret til gruppen og har særlige behov. Udover pædagogmedhjælperen er der ansat 3 pædagoger i gruppen. Vores vision:I Sdr. Markens Børnehus ønsker vi at udvikle robuste børn med mod på livet. Børn, der har lyst til at lære, tør udfordre sig selv, og som ikke er bange for at fejle.Vi ønsker, at børnene oplever værdien af fællesskaber, og lærer at have øje og respekt for andre. Vi arbejder målrettet med børnenes dannelse og moral.Vi arbejder ud fra følgende værdier:-Nærvær - Tryghed - Omsorg - Anerkendelse/Værdsættende – Humor/ Glæde Vi tilbyder digVi tilbyder dig et job som pædagogmedhjælper i en stor institution med mange muligheder. Hvor du i samarbejde med dine kollegaer får indflydelse på udviklingen af det pædagogiske arbejde. Hvor vi har fokus på fællesskab og fagligt samarbejde på tværs af de enkelte afdelinger / teams, men også i hele institutionen.  Vi er ansat 25-28 medarbejder. AnsættelsesvilkårEfter gældende overenskomst Ansøgningsfrist6. juni 2024 Forventet samtaler 10. juni 2024 Har du lyst til at vide mere?Er du velkommen til at kontakte os i institutionen på 76 81 88 10 spørg efter Britta eller Laila AttesterVi indhenter børneattest og offentlig straffeattest med samtykke.Send din ansøgningSend din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=87f65644)
Vejle Kommune
Indrykket 29. maj på JobNet
Job tilbydes:
Lærer til specialafdelingen på Firkløverskolen afdeling Elkjær
Til denne stilling har vi behov for en medarbejder, gerne med erfaring inden for det specialpædagogiske felt inden for børne- og ungeområdet, og gerne med kendskab til generelle indlæringsvanskeligheder. ADHD og Autisme. Om osFirkløverskolen er en folkeskole med ca. 670 elever fordelt på et alment tilbud og et specialtilbud placeret på 4 afdelinger: Elkjær, Givskud og Ikær, hvor eleverne går i 0.- 6. klasse med tilhørende SFO.Søndermarken, hvor vi samler eleverne i 7. – 9. klasse.Specialafdelingen er placeret på Elkjær og SøndermarkenPå Firkløverskolen danner vi en god ramme om børnenes hele dagligdag. Vi tror på, at alle børn og unge kan lære, og at de udvikler sig i fællesskab med andre. Børn og unge gør grundlæggende det bedste, de kan, og børn og unge deltager i læringsfællesskaber, hvis de kan. Vi har fokus på børnenes potentialer og ressourcer. Vi er optagede af mangfoldige og stærke fællesskaber, hvor vi tager udgangspunkt i, at forskellighed er en styrke.Firkløverskolen har et specialpædagogisk tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt for elever med autisme og/eller ADHD. Vi har ca. 71 elever i tilbuddet. Eleverne er opdelt på aldersintegrerede hold hhv. 0.-3. årgang, 4.-6. årgang og 7.-9. årgang.Det er et tilbud, hvor vi fokuserer på at danne en god ramme om elevernes hele dagligdag i skolen. Der er fokus på at give både elevgruppen og den enkelte elev, hvad der særligt er brug for. Dette gælder både den personlige udvikling, dét at fungere i et socialt fællesskab og den faglige læring.Vi fokuserer på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og tager vare på hinanden. Målet er, at alle elever får optimale muligheder for at lære/blive så fagligt dygtige, som de kan og få gode forudsætninger til livet. Vi skaber rammerne for, at vores elever kan indgå i de fællesskaber, de er en del af, og at de kan respektere hinandens styrker og udfordringer. Alle elever skal forlade skolen med en høj grad af selvværd.Du vil komme til at indgå i et team, der har det fulde ansvar for opgaven med elevgruppen. Teamet består af erfarne og dygtige lærere og pædagoger.Teamet har behov for at supplere sig med dygtige kollegaer med stor interesse for og indsigt i det specialpædagogiske arbejde.I vil blive tilknyttet et af teamene, der varetager elevgruppen med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og/eller ADHD og for aldersgruppen 0. - 6. årgangI specialklasserækken er vi optaget af i fællesskab at udvikle vores tilbud, hvor der er særlig fokus på relationer, struktur og mentalisering. Vi arbejder aktivt med Vejle Kommunes "Strategi for udviklende Fællesskaber".Vi ser frem til at byde dig velkommen i elevgruppen og kollegafællesskabet i specialklasserækken samt på hele Firkløverskolen. Vi forventer af digGerne læreruddannelse, og gerne med special pædagogik/erfaringer indenfor det pædagogiske felt.Kompetencer i forhold til specialundervisning samt klasserumsledelse.En anerkendende og værdsættende tilgang til elever, forældre og kolleger.Stor lyst til at arbejde med børn inden for specialområdet.Engagement og ønske om at indgå i et forpligtende samarbejde med dine kommende kolleger.En udviklingsorienteret tilgang til egen praksis.At du tilgodeser børn og unges forskellige behov.At du er glade og har humoristisk sans. Vi tilbyder digEn spændende skole, hvor du tilknyttes specialklasserækken på afdeling Elkjær, der har et stærkt pædagogisk fællesskab med skolens andre afdelinger. Skønne eleverFokus på teamarbejde og kvalitet i undervisningenDygtige og engagerede kollegerJeres egen arbejdsplads i et behageligt kontormiljø sammen med jeres kolleger, samt gode mødefaciliteterEn positiv og interesseret forældrekredsEn skole, hvor medarbejdernes trivsel og arbejde bliver værdsat AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. august 2024. AnsøgningsfristSend din ansøgning så vi har den senest søndag den 9. juni 2024. Vi holder samtaler den 12. juni 2024. Har du lyst til at vide mere?Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Karina Plauborg Hasselstrøm på tlf. 2131 0780. I kan læse mere om os på skolens hjemmeside. www.Firkloeverskolengive@aula.dk AttesterVi indhenter børneattest og offentlig straffeattest.Send din ansøgningSend din ansøgningVi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=3647ddf9)
Vejle Kommune
Indrykket 29. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk