Klimalandsbyprojektet er en succes: Vandel har sænket sit CO2 aftryk på to år

Foto: Vejle Klimalandsby // Vejle Kommune.
dato

Vandel, Vejle Kommunes første Klimalandsby, har på to år sænket sit CO2-aftryk med 30%. I 2021 udledte hver husstand i Vandel 8,2 tons CO2 årligt, men dette tal er nu faldet til 5,6 tons.

Dette er resultatet af en øget bevidsthed, fællesskaber og vilje til at gøre en klimamæssig forskel.

Den største CO2-besparelse er opnået gennem opvarmning, hvor to tredjedele af husstandene nu er tilsluttet en grønnere fjernvarmeløsning. Dette har resulteret i et fald i CO2-udledningen på ca. 1,7 tons.

Udover opvarmning, har landsbyen også reduceret CO2-udledningen fra transport, el-forbrug, affald og fødevarer.

Succesen skyldes et tæt samarbejde mellem landsby og kommune, samt lokale ildsjæle i Vandel.

Projektet har også ført til nye tiltag som Byens Bil, fokus på genbrug og recycling, og plantning af frugttræer og bærbuske. Et inspirationskatalog med erfaringer fra projektet vil snart være tilgængeligt på projektets hjemmeside.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/klimalandsbyprojektet-er-en-succes-vandel-har-saenket-sit-co2-aftryk-paa-to-aar/
Kilde: Vejle Kommune