Husk byrådsmøde onsdag 8. november

dato

Onsdag den 8. november afholdes der byrådsmøde på Vejle Rådhus, Rådhustorvet i Vejle, kl. 16.30. Mødet starter med en spørgetid, hvor borgere har mulighed for at stille spørgsmål til byrådet.

På dagsordenen er en række vigtige emner, herunder udbygning af kapaciteten i daginstitutioner i Rosborg og Uhrhøj, opgradering af faciliteterne på Egtved Genbrugsplads og udvælgelse af områder til behandling af vindmølleforslag.

Derudover vil der blive diskuteret anlægsbevilling til velfærdsteknologi, årsregnskab for Bygningen og en lang række lokalplaner.

Mødet er åbent for alle interesserede, og dagsordenen kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside.

Det er vigtigt at notere, at alle beslutninger truffet på mødet vil have direkte indflydelse på borgernes hverdag i Vejle.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/husk-byraadsmoede-onsdag-8-november/
Kilde: Vejle Kommune