Dæmningen går i julehumør – også om natten

Foto: Vejle Kommune.
dato

Dæmningen, et populært nattelivsområde, vil igen i år være lukket for biltrafik i weekenderne fra kl. 23-06, startende fra fredag den 24. november 2023 og fortsætter indtil 1. januar 2024.

Dette sker efter ønske fra BID-Natteliv, en organisation der repræsenterer områdets restauranter, barer og diskoteker.

Initiativet blev første gang implementeret sidste år med stor succes, da det skabte en mere sikker og behagelig atmosfære for nattelivsgæsterne.

Selvom gaden er lukket for almindelig biltrafik, vil beredskabet stadig have adgang i tilfælde af uheld eller brand.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/daemningen-gaar-i-julehumoer-ogsaa-om-natten/
Kilde: Vejle Kommune